Latvijas profesionālo psihologu asociācija
LV RU EN

Resertifikācija

Atbilstoši Psihologu likuma 9. pantam (3) punktam uz resertifikāciju ir tiesīgs pretendēt sertificēts psihologs, kurš:

 
1) ir veicis psihologa profesionālo darbību psihologa sertifikātā norādītajā psihologa profesionālās darbības jomā;


2) ir nodrošinājis sadarbību ar psihologu–pārraugu savstarpēji noslēgta līguma ietvaros;


3) ir pilnveidojis savas profesionālās prasmes un kompetenci.

 
Psihologu likuma 9. panta (5) 3) punkts nosaka:
prasības attiecībā uz psihologa profesionālās darbības apjomu, sadarbības ar psihologu–pārraugu apjomu un, tai skaitā, - profesionālo prasmju un kompetences pilnveidošanas apjomu, kas nepieciešams resertifikācijai.

 

Lai persona tiktu resertificēta atbilstoši MK noteikumu Nr. 301 ‘’Psihologu noteikumi’’ 40. punktam ir


 jāveic psihologa profesionālā darbība tajā psihologa profesionālās darbības jomā, kurā tā ir sertificēta, vismaz 700 stundas psihologa sertifikāta spēkā esamības laikā;

 

 jāpilnveido profesionālā kompetence un profesionālās prasmes vismaz 100 akadēmiskās stundas psihologa sertifikāta spēkā esamības laikā;

 

 jāsadarbojas ar psihologu-pārraugu vismaz 35 akadēmiskās stundas – individuāli vai 70 akadēmiskās stundas, ja personas pārraudzība notiek grupā, psihologa sertifikāta spēkā esamības laikā.
 

Aktualitātes

Resertifikācija

Atbilstoši Psihologu likuma 9. pantam (3) punktam uz resertifikāciju ir tiesīgs pretendēt sertificēts psihologs, kurš:   1) ir veicis...

lasīt tālāk

Motivējošā intervēšana (2020) 14.03., 4.04.

Lūdzu "klikšķiniet" uz attēla, lai lasītu pilnu pasākuma aprakstu!  REĢISTRĀCIJAS ANKETA        ...

lasīt tālāk

Seminārs Mācību iestādes organizācijas kultūra... (2020) 01.02

Lūdzu "klikšķiniet" uz attēla, lai lasītu pilnu pasākuma aprakstu!  REĢISTRĀCIJAS ANKETA

lasīt tālāk

Bērnu uzvedības un emocionālo stāvokļu izvērtējums un to varbūtējie cēloņi (2019) 30.11

Lūdzu "klikšķiniet" uz attēla, lai lasītu pilnu pasākuma aprakstu!  REĢISTRĀCIJAS ANKETA

lasīt tālāk