Latvijas profesionālo psihologu asociācija
LV RU EN

Resertifikācija

 

Atbilstoši Psihologu likuma 9. pantam (3) punktam uz resertifikāciju ir tiesīgs pretendēt sertificēts psihologs, kurš:

 

1) ir veicis psihologa profesionālo darbību psihologa sertifikātā norādītajā psihologa profesionālās darbības jomā;


2) ir nodrošinājis sadarbību ar psihologu–pārraugu savstarpēji noslēgta līguma ietvaros;


3) ir pilnveidojis savas profesionālās prasmes un kompetenci.

 
Psihologu likuma 9. panta (5) 3) punkts nosaka:
prasības attiecībā uz psihologa profesionālās darbības apjomu, sadarbības ar psihologu–pārraugu apjomu un, tai skaitā, - profesionālo prasmju un kompetences pilnveidošanas apjomu, kas nepieciešams resertifikācijai.

 

Lai persona tiktu resertificēta atbilstoši MK noteikumu Nr. 301 ‘’Psihologu noteikumi’’ 40. punktam ir


 jāveic psihologa profesionālā darbība tajā psihologa profesionālās darbības jomā, kurā tā ir sertificēta, vismaz 700 stundas psihologa sertifikāta spēkā esamības laikā;

 

 jāpilnveido profesionālā kompetence un profesionālās prasmes vismaz 100 akadēmiskās stundas psihologa sertifikāta spēkā esamības laikā;

 

 jāsadarbojas ar sertificētu psihologu-pārraugu vismaz 35 akadēmiskās stundas – individuāli vai 70 akadēmiskās stundas, ja personas pārraudzība notiek grupā, psihologa sertifikāta spēkā esamības laikā.

Aktualitātes

Jaunākās tendences personības patoloģijas attīstībā (2023) 25.02.

Lūdzu "klikšķiniet" uz attēla, lai lasītu pilnu pasākuma aprakstu!  REĢISTRĀCIJAS ANKETA Lūdzu aizpildītu reģistrācijas...

lasīt tālāk

Andas Kauliņas seminārs (2022) 10.,17.,24.novembrī un 1.decembrī

Lūdzu "klikšķiniet" uz attēla, lai lasītu pilnu pasākuma aprakstu!  REĢISTRĀCIJAS ANKETA Lūdzu aizpildītu reģistrācijas...

lasīt tālāk

Daces Mednes seminārs (2022) 15.10.

Lūdzu "klikšķiniet" uz attēla, lai lasītu pilnu pasākuma aprakstu! REĢISTRĀCIJAS ANKETA Lūdzu aizpildītu reģistrācijas anketu...

lasīt tālāk