Latvijas profesionālo psihologu asociācija
LV RU EN

EuroPsy standarts

 

EuroPsy standarta mērķis

 

EuroPsy (jeb Eiropas sertifikāts psiholoģijā) ir milzu solis psihologu mobilitātes un augstas kvalitātes psiholoģijas pakalpojumu pieejamības veicināšanā visā Eiropā. Izglītības sistēmas izveide, EuroPsyT minimālo standartu pieņemšana 2001. gadā un tā sauktā Eiropas Diploma pieņemšana 2005. gadā ir etalons jeb Eiropas standartu psiholoģijā apkopojums, kas kalpos kā pamats psihologu akadēmiskās izglītības un profesionālās apmācības novērtēšanai dažādās Eiropas Savienibas valstīs. EFPA EuroPsy dokumenti (EuroPsy noteikumi un pielikumi) piedāvā Eiropas sertifikāta psiholoģijā noteikumus un vadlīnijas.


EuroPsy izstrādāšanas galvenais mērķis bija noteikt psihologu izglītības un prakses kvalitātes etalonu un tādejādi aizsargāt sabiedrību un palielināt Eiropas valstu psihologu mobilitāti.


Pamata EuroPsy sertifikāta mērķis ir izveidot standartu attiecībā uz atkarīgu un/vai neatkarīgu praksi parasti vienā profesionālajā kontekstā, uzsākot darbu profesijā. Šis standarts nosaka minimālās prasības, ko atsevišķi psihologi visticamāk pārsniegs.


EuroPsy (Eiropas sertifikāts psihologijā) nodrošina standartu neatkarīgai praksei pamata līmenī.
 

EuroPsy Sertifikāta pamatprincipi


EuroPsy Eiropas Sertifikāta psiholoģijā izveidē pastāv vairāki pamatprincipi, kuros iestrādāti Eiropas Standarta pamati. Šo pamatprincipu mērķis ir:


veicināt atbilstošu pieejamību psiholoģijas pakalpojumiem Eiropā. Katram pilsonim un institūcijai būtu jābūt iespējai saņemt psiholoģijas pakalpojumus no kompetenta un kvalificēta profesionāļa un sistēmai būtu jāpalīdz sasniegt šo mērķi,


pasargāt klientus un Eiropas pilsoņus, nodrošinot kvalitātes garantiju un pasargājot sabiedrību no nekvalificētiem pakalpojumu sniedzējiem,


līdzdarboties, lai veicinātu psihologu mobilitāti, dodot iespēju ar atbilstošu kvalifikāciju praktizēt jebkur Eiropā,

 

nodrošināt, ka EuroPsy tiek piešķirts ņemot vērā (a) akadēmiskas mācību programmas psiholoģijā beigšanu pietiekamā līmenī; (b) profesionālo kompetenci, kas parādīta speciālista uzraudzītas prakses laikā; (c) atbilstību Eiropas ( tāpat kā nacionālajiem) psihologu ētikas standartiem,


nodrošināt, ka EuroPsy sistēma ir godīga un izvairās atbalstīt vai neatbalstīt psihologus, balstoties uz nacionālajām vai citām atšķirībām to izglītības vai profesionalitātes ziņā. EuroPsy sistēma atzīst augstu pakalpojumu kvalitāti kā dominējošo principu, tādējādi EuroPsy neizvirza īpašas prasības attiecībā uz akadēmiskās izglītības formu un struktūru, kā arī profesionālās stažēšanās organizāciju,


garantēt kvalifikāciju psiholoģijas praksei gan uzsākot praksi, gan vēlāk,


nodrošināt aktīvu kompetences uzturēšanu – EuroPsy tiek piešķirts uz ierobežotu laika periodu un tiek atjaunots uz ierobežotu laika periodu, ņemot vērā profesionālās prakses turpināšanas pierādījumus un profesionālo attīstību,


respektēt spēkā esošos nacionālos noteikumus attiecībā uz psihologu darbību.
 

Kādas priekšrocības dod EuroPsy?

 

Studentam: jūsu kvalifikācijas atzīšanu starptautiskā mērogā un mehānismu, kas nodrošina iespēju turpinat studijas citā valstī un, pēc studiju beigšanas, strādāt dažādās Eiropas valstīs.


Kvalificētam psihologam: kvalitātes zīmi jeb kvalitātes standartu, kas palīdzēs jums doties strādāt uz citu valsti, ja jūs to vēlēsities.


Darba devējam: Eiropas mēroga kvalitātes standartu un skaidru un precīzu līdzekli psihologa kompetenču izpratnei un kvalifikāciju salīdzināšanai dažādās valstīs.


Klientam un sabiedrībai: aizsardzību, ko nodrošina kvalificētu psihologu Reģistrs, kas apliecina, ka psihologa darbs atbilst apstiprinātam psiholoģijas pakalpojumu kvalitātes standartam.


Psihologu asociācijām EuroPsy sniedz profesionālās kvalifikācijas kvalitātes etalonu.

Aktualitātes

Agneses Zagorskas seminārs 25.04.2023.

Lūdzu "klikšķiniet" uz attēla, lai lasītu pilnu pasākuma aprakstu!  REĢISTRĀCIJAS ANKETA Lūdzu aizpildītu reģistrācijas...

lasīt tālāk

Vitas Kalniņas seminārs 08.12.2023

Lūdzu "klikšķiniet" uz attēla, lai lasītu pilnu pasākuma aprakstu!  REĢISTRĀCIJAS ANKETA Lūdzu aizpildītu reģistrācijas...

lasīt tālāk

Edmunda Vanaga seminārs 25.10.2023

Lūdzu "klikšķiniet" uz attēla, lai lasītu pilnu pasākuma aprakstu! REĢISTRĀCIJAS ANKETA Lūdzu aizpildītu reģistrācijas anketu...

lasīt tālāk

Vinetas Grīvzas seminārs 25.05.2023.

Lūdzu "klikšķiniet" uz attēla, lai lasītu pilnu pasākuma aprakstu!  REĢISTRĀCIJAS ANKETA Lūdzu aizpildītu reģistrācijas...

lasīt tālāk