Latvijas profesionālo psihologu asociācija
LV RU EN

Vispārīgās ziņas par EuroPsy

 

Kas ir EuroPsy Sertifikāts Psiholoģijā?


EuroPsy Sertifikāts Psiholoģijā ( EuroPsy), ir psihologu izglītības un apmācības standarts, kas nosaka kvalitātes līmeni un normu, par ko vienojušās EFPA Biedru Nacionālās Apvienības.


EuroPsy var tikt piešķirts psihologiem, kas atbilst šajos noteikumos norādītājām prasībām.


Persona, kam/kurai piešķirts EuroPsy, tiks dēvēta par „Reģistrētu EuroPsy psihologu”.

 

Kāpēc tika izveidots EuroPsy?


EuroPsy ir radīts, lai nodrošinātu akadēmiskās izglītības un profesionālās apmācības standartu, kas informē klientus, darba devējus un kolēģus, ka psihologs ir ieguvis vajadzīgās kvalifikācijas, lai sniegtu psiholoģijas pakalpojumus. EuroPsy ir mērķēts uz kopēju kompetences standartu izstrādi visās valstīs, kur tas ieviests. Tas paredz psihologu brīvu pārvietošanos visās Eiropas Savienības valstīs un veicina mehānismu izstrādi, kas to nodrošinātu.

 

EuroPsy, jeb Eiropas sertifikāts psiholoģijā, ir milzu solis psihologu mobilitātes un augstas kvalitātes psiholoģijas pakalpojumu pieejamības veicināšanā visā Eiropā. 

 

Kā radās EuroPsy?

 

Pēdējās desmitgadēs Eiropā psiholoģijas pakalpojumu saturā un sniegšanas veidā ir notikušas vērā ņemamas pārmaiņas. Augošā ekonomikas internacionalizācija un kopējā tirgus ieviešana Eiropas Savienībā (ES) ir veicinājusi speciālistu mobilitāti un pakalpojumu sniegšanu ārpus savas valsts robežām. Nozīmīgi soļi sperti izglītības mobilitātes ziņā, it īpaši akadēmiskā līmenī. Sakarā ar 1999. gada Boloņas deklarāciju, šobrīd notiek rūpīga Eiropas universitāšu izglītības sistēmas pārbaude, kuras mērķis ir Eiropas augstākās izglītības telpas izveide 2010. gadā. Eiropas Komisijas darba mērķis ir turpināt progresu tajā pašā virzienā. Eiropas Komisija ir panākusi būtiskas izmaiņas profesionālo kvalifikāciju atzīšanas sistēmā, ko apstiprinājis Eiropas Parlaments un Eiropas Padome, lai tādējādi veicinātu speciālistu pārvietošanos visā Eiropā. 20 gadus pēc Direktīvas 89/48/EC pieņemšanas, kuras ietvaros tika noteiktas profesijas, ko regulē likums (atšķirībā no septiņām profesijām ar tā sauktajām vertikālajām vai ‘īpašajām’ direktīvām), tā aizvietota ar 2005. gada septembrī pieņemto Direktīvu 2005/36/EC, kas 2007. gadā vēl atradās ieviešanas procesā 27 ES valstīs.

 

Vēsture

 

Eiropas Psihologu Asociāciju Federācija (EFPA), iepriekš saukta Eiropas Profesionālo Psihologu Asociāciju Federācija (EFPPA) 1990. gadā akceptēja Profesionālās apmācības psiholoģijā optimālos standartus (EFPPA 1990), kas piedāvāja vispārējus norādījumus psiholoģijas apmācības līmenim un noteica sešu gadu izglītības un apmācības periodu profesionāliem psihologiem. Šīs vadlīnijas palīdzējušas dažām valstīm attīstīt savus norādījumus un prasības psihologu izglītībai.

 

Vēlāk, 1999. gadā, tika izteikts priekšlikums ES Leonardo da Vinči programmas ietvaros par finansējuma piešķiršanu Eiropas psihologu izglītības un apmācības sistēmas jeb EuroPsyT izveidošanai. Šis divus gadus ilgais projekts beidzās 2001. gadā. Projektā piedalījās sekojošas valstis: Dānijas, Francija, Grieķija, Itālija, Lielbritānija, Nīderlande, Norvēģija, Somija, Spānija, Šveice, Vācija un Zviedrija, sniedzot vispārēju atbalstu sistēmai, kuru 2001. gada jūlijā apstiprināja EFPA Ģenerālā Asambleja.


Otrais projekts, ko arī finansēja ES Leonardo da Vinči programma, sākās 2001. gada novembrī un viens no tā galvenajiem mērķiem bija Eiropas sertifikāta psiholoģijā izveide. Šis projekts sakrita ar notikumiem ES un pārmaiņām direktīvā, kas regulē profesionālas kvalifikācijas (skatīt Lunt 2002) un notikumiem pārējā Eiropā, piemēram, 1999. gada Boloņas vienošanos (skatīt Lunt 2005). Projekts beidzās 2005. gadā, kad tika izveidots EuroPsy Eiropas sertifikāts psiholoģijā. Otrajā Leonardo projektā piedalījās sekojošas valstis: Dānija, Francija, Grieķija, Itālija, Nīderlande, Norvēģija, Lielbritānija, Somija, Spānija, Ungārija, Vācija, Zviedrija, un EFPA Eiropas Federācija. Projekta iznākuma Eiropas sertifikāta psiholoģijā (EuroPsy) izstrādes nolūks ir psihologu izglītības un apmācības standarta vai etalona izveide Eiropā.

 

Vispārējā profesionālā līmenī „Trešā direktīva”, kas vienkāršos profesionālo kvalifikāciju atzīšanu, lai veicinātu kustīgumu, tika pieņemta 2005. un īstenota 2007. gadā. Psihologi šajā laikā īstenoja EuroPsy (Eiropas sertifikāts psiholoģijā), kas tika pabeigts un iesniegts EFPA 2005. gada jūlijā. EuroPsy palīdzēs EFPA veicināt psihologu izglītības un apmācības kvalitāti visā Eiropā. Tāpat tas veicinās klientu aizsardzību, nodrošinot augstas kvalitātes profesionālos pakalpojumus. Šajā periodā tālāk tiek attīstīts Boloņas process (Lunt 2005), kura rezultātā no 2010. gada visā Eiropā notiks plašas universitāšu struktūru un sistēmu reformas, kas tiks balstītas uz Eiropas Augstākās Izglītības Zonas noteiktajām saistībām. EuroPsy pieņemšana 2005. gada jūlijā un tā īstenošana 2009. gada jūnijā dos labumu psihologiem visā Eiropā.

 

EuroPsy ir viena no Eiropas Savienības EuroPsy projekta programmas sastāvdaļām, kas ar Latvijas Profesionālo Psihologu Asociācijas (LPPA) atbalstu iepazīstina Latvijas psihologus ar informāciju par EuroPsy ideju un norisi Eiropā. Pilni EFPA EuroPsy dokumenti angļu valodā ir atrodami EFPA mājas lapā https://www.europsy.eu/ , un šo dokumentu tulkojumi latviešu valodā ir publicēti LPPA mājas lapā www.lppapsihologi.lv

Aktualitātes

Agneses Zagorskas seminārs 25.04.2023.

Lūdzu "klikšķiniet" uz attēla, lai lasītu pilnu pasākuma aprakstu!  REĢISTRĀCIJAS ANKETA Lūdzu aizpildītu reģistrācijas...

lasīt tālāk

Vitas Kalniņas seminārs 08.12.2023

Lūdzu "klikšķiniet" uz attēla, lai lasītu pilnu pasākuma aprakstu!  REĢISTRĀCIJAS ANKETA Lūdzu aizpildītu reģistrācijas...

lasīt tālāk

Edmunda Vanaga seminārs 25.10.2023

Lūdzu "klikšķiniet" uz attēla, lai lasītu pilnu pasākuma aprakstu! REĢISTRĀCIJAS ANKETA Lūdzu aizpildītu reģistrācijas anketu...

lasīt tālāk

Vinetas Grīvzas seminārs 25.05.2023.

Lūdzu "klikšķiniet" uz attēla, lai lasītu pilnu pasākuma aprakstu!  REĢISTRĀCIJAS ANKETA Lūdzu aizpildītu reģistrācijas...

lasīt tālāk