Latvijas profesionālo psihologu asociācija
LV RU EN

Darbība

LPPA  darbība

     LPPA izpratnē, šiem profesionāliem standartiem vajadzētu balstīties EFPA nostādnēs un būt pilnībā saskaņotām ar šīs Eiropas vadošās psihologu organizācijas ekspertu izstrādātu normatīvo EuroPsy dokumentu. Lai to īstenotu mūsu biedrība ir izveidojusi EuroPsy serifikācijas komiteju, iesaistot tās darbībā arī citas Latvijas psihologu organizācijas. Sākot ar 2012.gadu EFPA ir piešķīrusi Latvijai tiesības izsniegt Eiropas sertifikātu Latvijas psihologiem.

      Tā kā LPPA ir atbildīga par Latvijas psihologu integrēšanu Eiropas profesionāļu sabiedrībā tā ir aktīvi iesaistījusies dažādu EFPA komitejās, padomēs un darba grupās.

 

 Darbība:
 Psiholoģijas izglītības, pētījumu un profesionālās kvalifikācijas veicināšana. Mijiedarbības veicināšana starp zinātni un praktisko psiholoģiju: konferences, semināri, supervīziju grupas;
 Kopīgu apmācības un prakses standartu nodrošināšana profesijas regulējumā saskaņā ar EuroPsy sertifikāta prasībām;
 Sadarbība ar pārējām profesionālām organizācijām, augstskolām un valsts institūcijām;
 Profesionālo standartu lobēšana kā psihologu sabiedrībā, tā arī ārpus tās; ekspertu, ieteikumu piedāvājums;
 Biedru profesionālo interešu un vajadzību atbalstīšana.

 

LPPA sadarbība ar augstskolām:
 PA (2007.g. marts) – „Psihologa profesionālās darbības problēmas sociālās palīdzības un izglītības iestādēs”;
 SPPA (2007.g. aprīlis) – „Starpaugstskolu dialogs”;
 RPIVA (2008.g februāris) – „Krīzes stāvokļa femenoloģija. Psiholoģiskās palīdzības stratēģijas”;
 DU (2010.g. oktobris) – „Izglītības psiholoģiskajam dienestam 20 gadi”.
 RPIVA (2011 g. novembris) – ‘’Laulāto savstarpējās attiecības. Vecāku loma. Psiholoģiskais darbs ar mūsdienu psiholoģiskām problēmām.’’

Aktualitātes

Agneses Zagorskas seminārs 25.04.2023.

Lūdzu "klikšķiniet" uz attēla, lai lasītu pilnu pasākuma aprakstu!  REĢISTRĀCIJAS ANKETA Lūdzu aizpildītu reģistrācijas...

lasīt tālāk

Vitas Kalniņas seminārs 08.12.2023

Lūdzu "klikšķiniet" uz attēla, lai lasītu pilnu pasākuma aprakstu!  REĢISTRĀCIJAS ANKETA Lūdzu aizpildītu reģistrācijas...

lasīt tālāk

Edmunda Vanaga seminārs 25.10.2023

Lūdzu "klikšķiniet" uz attēla, lai lasītu pilnu pasākuma aprakstu! REĢISTRĀCIJAS ANKETA Lūdzu aizpildītu reģistrācijas anketu...

lasīt tālāk

Vinetas Grīvzas seminārs 25.05.2023.

Lūdzu "klikšķiniet" uz attēla, lai lasītu pilnu pasākuma aprakstu!  REĢISTRĀCIJAS ANKETA Lūdzu aizpildītu reģistrācijas...

lasīt tālāk